Zawodowy kurs radiestezji

Szkolenie odbywać się będzie systemem pozaszkolnym, w formie sześciu zjazdów weekendowych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem wewnetrznym, po zaliczeniu którego uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN) oraz Dyplom. Każdy uczestnik na podstawie otrzymanej wiedzy oraz zaświadczenia będzie mógł zdawać Egzamin Państwowy w odpowiedniej Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł Czeladnika w zawodzie Radiesteta.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA
Zjazd I : Zapoznanie i zastosowanie zawodu Radiesteta oraz sprawdzenie predyspozycji do zawodu.
Zjazd II : Zapoznanie z przyrządami radiestezyjnymi i ich zastosowanie
Zjazd III : Zajęcia praktyczne. Nauka o strefach geopatycznych i ich neutralizowanie
Zjazd IV : Zajęcia praktyczne. Nauka i zapoznanie z zastosowaniem Radiestezji w różnych kierunkach i dziedzinach zawodowych
Zjazd V: Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania radiestezji w różnych kierunkach i dziedzinach zawodowych
Zjazd VI : Zajęcia praktyczne. Egzamin wewnętrzny. Przygotowanie do egzaminu państwowego

Zajęcia odbywają sie w Hotelu Campanile w Lublinie, uczestnicy korzystają z Barku Kawowego, noclegi można rezerwować na własną rękę w w/w hotelu lub w Pensjonacie „Noclegi na Wzgórzu”