Naturopata dla fizjoterapeutów

Możliwości uzyskania zawodu Naturopata dla fizjoterapeutów, masażystów, chiropraktyków, osteopatów, lekarzy:

Zawód Naturopata (323009) który w świetle przepisów polskiego prawa jest zawodem paramedycznym (PKD 86.90) jest niezwykle atrakcyjny dla osób pracujących z ciałem w zakresie wielu metod terapii niemedycznych, w szczególności dla terapeutów stosujących: ziołolecznictwo, akupunkturę, diety, koloroterapię, akupresurę, hydroterapię, irydologię, biomasaż, biorezonans i inne, w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny (np. z masażem lub zabiegami fizjoterapeutycznymi – należy przy tym pamiętać, iż zabiegi klasycznej medycyny wymagają odrębnych kwalifikacji).

Aby zdobyć uprawnienia zawodowe są dwie możliwości:
1. Ukończyć zawodowy kurs w dowolnym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego lub innej placówce dydaktyczno- oświatowej zarejestrowanej w ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urzędy Miasta lub Starostwa Powiatowe 
( na podst. przepisów ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.(Dz.U. 2016r. Nr 256 poz.1943 z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012r.). Zaświadczenie ukończenia takiego kursu jest wydawane na drukach MEN.

2. Pomyślnie zdać egzamin czeladniczy/ mistrzowski w dowolnej Izbie Rzemieślniczej. Do egzaminu można przystąpić po opłaceniu odpowiedniej kwoty oraz po spełnieniu kryteriów różnych dla danej Izby. (szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Izb Rzemieślniczych).
Otrzymujemy wówczas dyplom Czeladnika /Mistrza w zawodzie Naturopata.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Holistyka, który organizuje szkolenia zawodowe : „NATUROPATA- Instrukcja Obsługi Człowieka” w dwóch wariantach:

Pierwszy dedykowany jest wszystkim osobom, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe ale nie posiadają żadnego przeszkolenia medycznego. Kurs trwa 8 miesięcy (8 zjazdów), obejmuje moduł fizyczny (anatomia oraz praca z ciałem) oraz moduł energetyczny (anatomia energetyczna, praca z energią). Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu na drukach MEN.
Cena 3600 zł

Drugi wariant dedykowany jest wyłącznie dla fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków i lekarzy którzy chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu paramedycznego oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu energetyki ciała i medycyny naturalnej. Kurs obejmuje 4 zjazdy. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu na drukach MEN uprawniające do wykonywania wszystkich czynności zapisanych w kompetencjach zawodu Naturopata przez ministerstwo pracy.

Cena 2600 zł

Szczegółowe informacje i program kursu w zakładce:

OPIS ZAWODU: NATUROPATA (NATUROTERAPEUTA)

Nazwa: Naturopata

Kod: 323009
Synteza:

Stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.

Zadania zawodowe:

nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty;
określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologia);
układanie indywidualnego programu terapii;
udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych;
stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii i innych;
prowadzenie dokumentacji zabiegów;
prowadzenie warsztatów, treningów i zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą pobudzających kreatywność, świadomość wartości itp.;
przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
prowadzenie działalności profilaktycznej;
promowanie zdrowego stylu życia w mediach;
doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe:

prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy, stymulowania zmysłów, bajkoterapii itp.;
kierowanie placówką terapii naturalnych;
kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne;
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz publikowanie ich wyników.

(źródło: http://psz.praca.gov.pl )