Bioenergoterapia I stopnia

Prowadzone od ponad 20 lat według autorskiego programu p. Jerzego Strączyńskiego Profesjonalne Kursy Bioenergoterapii Praktycznej skupiają się głównie na szkoleniu praktycznym w zakresie bioenergoterapii oraz podstawowych założeń tak zwanej medycyny energetycznej opartej na energetycznym modelu przyrody.

W zakresie doboru treści jak i metodyki nauczania, oparte są one na wieloletnim dydaktycznym doświadczeniu wykładowcy. Przekaz doświadczenia i umiejętności praktycznych wynika z dwudziestoletniej praktyki zawodowej i wybitnych osiągnięciach w tym zakresie, potwierdzonych często przez lekarzy i dokumentację medyczną.

Jerzy Strączyński – Mistrz Bioenergoterapii

więcej informacji: Jerzy Strączyński

 

Pierwszy podstawowy poziom praktycznego szkolenia w zakresie bioenergoterapii trwa około 50 godzin (6 dni – 2x piątek, sobota, niedziela)

Dwa następne etapy to Warsztaty Doskonalące II i III st. (15 godz. każdy etap) odbywają się w systemie weekendowym.

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w bardzo zaawansowany system wnikliwej biodiagnozy i skutecznej terapii energetycznejUmiejętności te nabywają słuchacze poprzez ćwiczenia praktyczne i pokazowe zabiegi, które są następnie analizowane przez prowadzącego i powtarzane przez słuchaczy samodzielnie.

Ten system pracy z klientem pozwala uchwycić to co jest najważniejsze w bioenergoterapii. Kształtuje właściwe nawyki, umożliwia słuchaczom wypracowanie własnych różnorodnych metod bioterapeutycznych. Sprzyja też pozbyciu się stresów i bloków, wzmacnia poczucie odpowiedzialności w tym zawodzie, umożliwia rozwinięcie indywidualnych predyspozycji i talentów.

Naczelną zasadą Profesjonalnego Kursu Bioterapii Praktycznej jest praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Wprowadzone na kursie techniki „inicjacji energetycznych” pozwalają bardzo szybko odpowiednio uwrażliwić dłonie i opuszki palców oraz przygotować słuchacza do postrzegania pozazmysłowego.

Uwrażliwione tą metodą dłonie pozwalają słuchaczom bezpiecznie wykonać diagnozę zaburzeń energetycznych oraz przeprowadzić skuteczną terapię energetyczną nie osłabiając przy tym energetyki własnej. Wielostopniowe inicjacje usuwają też zablokowania na poziomie ciała, energii i ciał subtelnych słuchaczy.

Kurs poprzedza rozmowa wstępna, a kończy sprawdzian.

Kurs przeznaczony jest dla ludzi dorosłych, zdrowych, zrównoważonych emocjonalnie o stabilnej psychice. Wskazane są pewne predyspozycje w tym zawodzie, wykształcenie średnie oraz zrozumienie odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka.

Potrzebna jest ogólna znajomość wybranych zagadnień z anatomii i fizjologii.

Naczelną zasadą Intensywnego Profesjonalnego Kursu Bioterapii Praktycznej jest przekazanie przez prowadzącego, słuchaczom kursu, różnych technik i praktycznych umiejętności pracy z klientem.

ZAPISY NA KURS BIOENERGOTERAPII I STOPNIA W LUBLINIE:

holistyka.odz@gmail.com (w treści proszę podać imię i nazwisko oraz nr telefonu)

Jerzy Strączyński, tel. 693 055 929

Magdalena Maria Boroń, tel. 535 859 706

Serdecznie zapraszamy! kurs odbędzie się przy minimum ok. 10 osobowej grupie.

Termin kursu, 2 weekendy: (22,23,24 marzec 2019 i 29,30,31 marzec 2019)

Całkowity koszt kursu: 1400 zł

więcej informacji o kursach i działalności Pana Jerzego Strączyńskiego na oficjalnej stronie: www.energoterapia.pl

 

PROGRAM KURSU BIOTERAPII

Program kursu, metodyka nauczania oraz szkolenie praktyczne  dostosowane jest do ogólnie przyjętego założenia, że bioenergoterapeuta rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu (tzw. biodiagnoza). Eliminuje zaburzenia i bloki energetyczne. Przywraca swobodę przepływu bioenergii w organizmie. Oczyszcza bioenergetycznie i zasila strefy bioenergetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronnych organizmu człowieka. Bioenergoterapeuta przywraca równowagę energetyczną (tzw. homeostaza energetyczna), wzmocnienia układ odpornościowy i przyspieszenia proces regeneracji organizmu.

PODSTAWOWE TEMATY

 • metody przeprowadzania szczegółowego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia
 • rozpoznawanie zmian biopola, ustalanie obszarów zakłóconych, określanie zakłóceń w ośrodkach energetycznych i punktach biologicznie aktywnych
 • dobór właściwej metody bioenergoterapii uwzględniającej warunki współdziałania z terapią medyczną
 • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu
 • udrażnianie meridian (kanałów energii);
 • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia
 • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów
 • harmonizowanie i wzmacnianie aury
 • informowanie klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanej wobec niego metody bioenergoterapii, możliwość podawania zaleceń i spodziewanych efektów
 • informowanie o konieczności przyjmowania leków i nie przerywania leczenia medycznego, w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami
 • zasady prowadzenia ewidencji klientów oraz kartotek indywidualnych
 • podstawowe zasady BHP pracy bioenergoterapeuty
 • zasady działania  bioenergoterapeutycznego na odległość
 • technik relaksacyjno-medytacyjnych

Przeważająca część zajęć dotyczy praktyki zawodowej są to:

 • metodyka postępowania w pracy z klientem,
 • podstawowe zasady zabiegu bioterapeutycznego,
 • zastosowanie umiejętności własnych i poznanych technik w różnych typach chorób i dolegliwości,
 • wykorzystania innych technik wspomagających,
 • zasady prawidłowego zabiegu terapeutycznego metodą bezpośrednią oraz na odległość na poziomie ciała – fizycznego, eterycznego, mentalnego,
 • wybrane techniki regeneracji energetycznej (techniki medytacyjno-jogistyczne, oddechowe, relaksacyjne)- opanowanie praktycznych umiejętności pracy na poziomie ciała fizycznego, energetycznego, emocjonalnego i mentalnego oraz wizualizacja aury,
 • poznanie różnych technik pozazmysłowego postrzegania,
 • informacja energetyczna w procesie terapeutycznym.
 • umiejętności diagnostycznych
 • umiejętności terapeutycznych
 • prawidłowe stosowanie BHP bioterapii

Część teoretyczna obejmuje między innymi:

 • podstawowe założenia “energetycznego modelu życia i zdrowia”,
 • energetyczny model budowy człowieka i świata (czakry, kanały energetyczne, ciała subtelne, aura) itp,
 • powszechne pole energii, pojedyncze pole energii, pola morfogenne itp.),
 • właściwości i funkcje sił życiowych zawartych w energii pięciu elementów,
 • koncepcja pięciu elementów
 • wrażliwość energetyczna w procesie diagnozy i terapii,
 • medycyna naturalna, uzdrawianie i bioterapia od czasów starożytnych do współczesności,
 • różne sposoby zabezpieczeń energetycznych i BHP bioterapii,
 • wybrane wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii.
 • pojęcie zdrowia człowieka
 • etyka zawodowa i właściwy stosunek do chorego człowieka

                          

WYKAZ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z BIOTERAPII

 • Czym jest bioterapia?
 • Co to jest uzdrawianie duchowe?
 • Bioterapia dotykowa,
 • Podstawowe założenia medycyny chińskiej. Pary narządów,
 • Inne metody medycyny naturalnej (naturoterapia),
 • Diagnoza energetyczna (diagnoza wstępna, diagnoza zasadnicza, diagnoza sprawdzająca, diagnoza zewnętrzna (auryczna), diagnoza wewnętrzna (zaburzenia ciała), podstawowe błędy w diagnozie)
 • Terapia energetyczna (metoda dotykowa, metoda bezdotykowa, działanie mentalne, działanie na odległość, działanie poprzez zdjęcie, energetyzacja, oczyszczanie, porządkowanie energii, podstawowe błędy w terapii)
 • Wizualizacja zjawisk energetycznych (postrzeganie energii, postrzeganie aury, postrzeganie przepływu energii)
 • Energetyczny model budowy człowieka (wewnętrzna struktura energetyczna, zewnętrzna struktura energetyczna, kanały, czakry, aura)
 • Medycyna energetyczna (założenia ogólne, różne metody działania, diagnoza, terapia, nadmiar, brak przepływu energii)
 • Zaburzenia przepływu energii (nadmiar, niedobór, zastoje)
 • Teoria pola energetycznego (powszechne pole energetyczne, indywidualne pole energetyczne, pole energii życia, pole morfogenne)
 • Czakroterapia – podstawowe założenia
 • BHP pracy bioterapeuty (BHP pracy z klientem, BHP pracy bioterapeuty, BHP dotyczące miejsca pracy)
 • Medycyna a bioterapia (relacje, współzależności)
 • Różne rodzaje i funkcje energii (urodzeniowa, życiowa, nabyta, obronna, odżywcza, karmiczna itp),
 • Techniki oddechowe, relaksacyjne, energetyzujące
 • Umysł, zmysły, świadomości zmysłowe, funkcje świadomości w/g psychologii analitycznej C.G.Junga
 • Świadomość, podświadomość, nadświadomość w/g teorii huny
 • Postrzeganie pozazmysłowe, oddziaływanie mentalne
 • Wrażliwość energetyczna, zabezpieczenia energetyczne