O nas

OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO „HOLISTYKA”

prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach, szkoleniach,warsztatach i seminariach z zakresu:

Naturoterapii (Naturopaty), Bioenergoterapii, Radiestezji, Chiropraktyki, Biomasażu

jak również w zakresie rozwoju osobistego.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Holistyka działający na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
(tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Nr 256 poz. 1943 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r.

 

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą nauczycielską posiadającą uprawnienia pedagogiczne oraz merytoryczne z danego zagadnienia.

Nasi wykładowcy posiadają tytuły Mistrzowskie, należą do licznych organizacji oraz zrzeszeń.

Dodatkowo dysponują wiedza praktyczną zdobytą podczas wieloletniej pracy w swoich gabinetach oraz serce do każdego

kto chce poszerzać swoja wiedzę celem rozwoju osobistego, a także celem przekwalifikowania się na rynku pracy.

Kursy przygotowują także do egzaminów Czeladniczych i Mistrzowskich w Izbach Rzemieślniczych

więcej informacji na temat naszych kursów i szkoleń w poszczególnych zakładkach naszej strony.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!